• Galvano-Partners Chemicals
• DIPSOL
• Umicore
• Siebec
• Emec
• LM Finishing Systems
• Plating Electronic

DIPSOL

   

Firma Dipsol została założona w roku 1953, najpierw jako Toei Chemicals, później przemianowana Dipsol Chemicals
w roku 1968. Od samego początku firma położyła nacisk na opracowanie i rozwój technologii pokryć technicznych (funkcjonalnych). To zaowocowało powstaniem pierwszej, opatentowanej technologii alkalicznego, bezcyjankowego elektrolitu do cynkowania w latach 70. Poprzez skoncentrowanie się na działalności w segmencie produktów do powłok technicznych oraz odpowiednio na działalności badawczej w tym zakresie, DIPSOL wypracował doskonałą pozycję
i duże uznanie na rynku. Dziś jest wiodącym dostawcą technologii:

  • cynkowania słabokwaśnego i alkalicznego
  • stopów cynk-nikiel (alkalicznego i słabokwaśnego), cynk-żelazo oraz cyna-cynk
  • szerokiej palety procesów chromianowania i uszczelniania
  • niklowania chemicznego

Wymienione technologie posiadają zatwierdzenia i aprobaty wielu producentów branży motoryzacyjnej i lotniczej.
W zastępstwie wycofywanego procesu kadmowania w produkcji podzespołów samolotowych firma opracowała specjalistyczną technologię cynk-niklu o zredukowanym stopniu nawodorowania.

Centrala Dipsol Europa została ulokowana w Dusseldorfie w Niemczech, gdzie uruchomiono produkcję oraz kolejne obok tokijskiego centrum badawczo-rozwojowe, co stanowi ważny fundament do wzrostu i dalszego rozwoju działalności na naszym kontynencie.

 

 

RODO klauzula informacyjna

GALVANO-PARTNERS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź