Laboratorium

   

Laboratorium GALVANO-PARTNERS to zaawansowana placówka analityczno - badawcza, w której dla naszych kontrahentów jesteśmy w stanie wykonać szereg badań, w skład których między innymi wchodzą:

  • Analiza składu kąpieli galwanicznych metodami miareczkowymi na obecność kationów i anionów:

Zn2+, Cu2+, Cu+ Ni2+, Cr3+, Cr6+,Sn2+

CO32-, So42-, BO33-, OH-, Cl-, CN- ,SCN-

  •  Analiza składu kąpieli techniką Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (AAS) z użyciem spektrometru THERMO SCIENTIFIC ICE 3000 na obecność nasypujących pierwiastków:

Zn, Cu, Fe, Mn, Ni, Co, Cd, Au, Ag, Pd, Pt, Sn, Cr, Rh, Ru, In

  • Pomiar grubości i składu powłoki oraz analiza składu kąpieli metodą Fluorescencji Rentgenowskiej z użyciem spektrometru HELMUT FISCHER FISCHERSCOPE X-Ray XAN 120

  • Badania korozyjne w obojętnej mgle solnej wg normy ISO 9227 - 2012 oraz badania w komorze klimatycznej z użyciem komory do badań korozyjnych ASCOTT SS 450is.

  • Badanie stanu kąpieli galwanicznych z użyciem "komórki HULLa"

  • W kooperacji przeprowadzamy badania powłok z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) oraz zgłady metalograficzne

 

  • Testy pokryć galwanicznych w małej skali, organizujemy szkolenia dla pracowników galwanizerni i laboratoriów, seminaria oraz warsztaty tematyczne w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym naszej firmy, a także w zakładach produkcyjnych naszych kontrahentów

 

  

  

   

 

RODO klauzula informacyjna

GALVANO-PARTNERS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź