• Wizja firmy
• Misja firmy

Misja firmy

   

 • Rozwijać współpracę z najlepszymi producentami technologii galwanicznych, testując wcześniej i wybierając produkty, które najlepiej odpowiadają specyfice polskiego rynku i potrzebom Naszych Klientów, są możliwie najlepiej dostosowane do konkretnych aplikacji oraz urządzeń galwanicznych
 • Rozwijać autoryzowaną dystrybucję urządzeń galwanicznych wiodących marek, z organizacją
  i zapewnieniem najwyższej jakości serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • Angażować się w prace Polskiego Towarzystwa Galwanotechniczego oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe z uczelniami wyższymi i instytutami, inicjować i koordynować współpracę nauki i biznesu,
  w rezultacie pomagać w pozyskiwaniu funduszy unijnych (np. w Działaniu 3.2.1) dla galwanizerni, naszych aktualnych i przyszłych Klientów, przez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wytworzenia Produktu o unikatowych cechach i wysokiej konkurencyjności na rodzimym, a często również światowych rynkach
 • Rozwijać własne zaplecze produkcyjne oraz outsourcing produkcyjny dla opracowanych nowych technologii
 • Podnosić konkurencyjność rynkową dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze technologów i doradców handlowych, zapleczu serwisowemu urządzeń, własnemu laboratorium, pracom badawczo-rozwojowemu na rzecz wytworzenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
 • Nawiązywać i utrzymywać długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi
 • Optymalizować procesy przy zachowaniu wysokich standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska 
 • Przekazywać „know-how” oraz własne doświadczenia obecnym i przyszłym galwanizerom, przyczyniając się do poszerzania wiedzy, świadomości galwanotechniki oraz budowania na rynkach światowych siły
  i konkurencyjności galwanizerni ulokowanych w Polsce.

RODO klauzula informacyjna

GALVANO-PARTNERS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź