• Galvano-Partners Chemicals
• DIPSOL
• Umicore
• Siebec
• Emec
• Pompki dozujące
• Urządzenia pomiarowe
Kontrolery jednokanałowe
Kontrolery dwukanałowe
Kontrolery pięciokanałowe
Kontroler odwróconej osmozy
Kontrolery wieży chłodniczej
• Sondy i elektrody
• LM Finishing Systems
• Plating Electronic

Urządzenia pomiarowe

   

Odczyt pH, rH, temperatury, przewodności i innych parametrów roztworów chemicznych

Wbudowane własne układy sterowania (np. do obsługi pompek dozujących, zaworów
w płuczkach)

Współpraca z zewnętrznymi sterownikami (np. w automacie galwanicznym,
w oczyszczalni ścieków)

 

 Pobierz ulotkę urządzeń pomiarowych serii J i DIN DIGITAL

 Pobierz ulotkę urządzeń
pomiarowych serii L

RODO klauzula informacyjna

GALVANO-PARTNERS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź