Nowe Centrum Badań i Rozwoju

Zespół Galvano-Partners rozpoczął pracę w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Łodzi. Współfinansowane ze środków unijnych w Programie 2.1 Inteligentny Rozwój, jest pierwszym takim obiektem w branży galwanicznej, który pozwalać będzie na współtworzenie innowacyjnych produktów finalnych razem z Klientami oraz przeprowadzanie testów w skali półprodukcyjnej. Nowe opracowania będą mogły być wykorzystywane w technologiach własnej marki Galvano-Partners Chemicals, a także wspierać procesy naszych Partnerów zagranicznych, japońskiej firmy Dipsol oraz niemieckiej Umicore-Galvanotechnik, których jesteśmy oficjalnym przedstawicielem w Europie Środkowo-Wschodniej.

W pierwszej kolejności prace badawcze będą obejmowały opracowywanie produktów do redukowania zanieczyszczeń w procesach obróbki powierzchniowej, w szczególności na liniach do nakładania powłok funkcjonalnych – cynkowania elektrolitycznego, chromianowania, uszczelniania oraz pasywacji cynku ogniowego. Wieloletnie doświadczenie na rynku pozwoliło na określenie potrzeb w branży i nakreślenie kierunku rozwoju firmy.

To właśnie rozwojem firmy i portfolio produktowym podyktowana była decyzja o budowie CBR, konieczna ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i ekspansję na rynki zagraniczne. Do tego przyczyniły się również możliwości, jakie stworzyły programy unijne oraz zacieśniająca się współpraca z siecią badawczą Łukasiewicz.