Urządzenia pomiarowe

Odczyt pH, rH, temperatury, przewodności i innych parametrów roztworów chemicznych.

Wbudowane własne układy sterowania (np. do obsługi pompek dozujących, zaworów w płuczkach).

Współpraca z zewnętrznymi sterownikami (np. w automacie galwanicznym, w oczyszczalni ścieków).

Kontrolery jednokanałowe

Przejdź dalej

Kontrolery dwukanałowe

Przejdź dalej

Kontrolery jednokanałowe

Przejdź dalej

Kontroler odwróconej osmozy

Przejdź dalej

Kontrolery wieży chłodniczej

Przejdź dalej