Retardacja aluminium

Retardacja aluminium

Jeśli szukają Państwo nowoczesnych i sprawdzonych metod technologicznych w zakresie obróbki aluminium to mamy doskonałe rozwiązania. Wśród nich jest regeneracja kąpieli anodowych -retardacja. To zaawansowana technika stosowana w przypadku kąpieli do anodowania oraz roztworów kwaśnych do trawienia, mających tendencję do zanieczyszczania się jonami metali. Retardacja pozwala znacznie przedłużyć użytkowanie kąpieli do anodowania aluminium, między innymi poprzez stabilizowanie stężenia glinu w kąpieli anodującej. Stosując na przykład odtlenianie powierzchni metalu w połączeniu z urządzeniem do retardacji można znacznie zredukować obciążenia ścieków siarczanem glinu, ale też żelaza czy miedzi do absolutnego minimum.

 

AcidPure – retardacja aluminium

Dlaczego ACIDPURE?

Tradycyjnie, kontrola stężenia tlenku glinu w kąpieli anodowej odbywa się w przybliżeniu poprzez usunięcie części kąpieli i zastąpienie jej równoważną objętością wody demineralizowanej i kwasu siarkowego, aby utrzymać stałe stężenie (180 do 240g/l). Prowadzi to do znacznych kosztów związanych z utratą kwasu siarkowego i oczyszczaniem ścieków o wysokim stężeniu kwasu. ACIDPURE umożliwia całkowicie niezależną kontrolę i regulację stężenia tlenku glinu w kąpieli. Zastosowanie ACIDPURE pozwala zmniejszyć o 70% ilość odprowadzanego kwasu siarkowego, ale także stężenie kwasu w ściekach, dzięki czemu są one tańsze w oczyszczaniu. Połączenie tych dwóch funkcji prowadzi do znacznych zysków finansowych.

Jak działa ACIDPURE ?

ACIDURE wykorzystuje żywicę jonowymienną do oddzielania tlenku glinu od kwasu siarkowego. Tlenek glinu jest następnie odprowadzany do oczyszczalni, podczas gdy kwas siarkowy jest zawracany do kąpieli anodowej.

 

 

Opłacalna długoterminowa inwestycja

  • O połowę mniejsze zużycie kwasu siarkowego.

  • Znaczne oszczędności kosztów związanych z konserwacją.

  • Mniejszy wpływ na środowisko dzięki recyklingowi kwasu.

Gwarancja wysokiej jakości

  • Optymalne stężenie glinu.

  • Stała jakość detali.

Zwiększona produktywność

  • Zmniejszona liczba przerw w linii produkcyjnej.

  • Autonomiczna maszyna.

  • Zmniejszona częstotliwość konserwacji.

Zachęcamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani takimi procesami jak retardacja. Chętnie podzielimy się naszym bogatym doświadczeniem i zaproponujemy odpowiednie rozwiązania, które będą wydajne i ekonomiczne. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy optymalne rozwiązania w każdej sytuacji.